• KEF a Szentkirályi Búcsún

  Forrás: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szombathely

  2021. augusztus 19.-én indult a Szentkirályi Búcsú idei rendezvénysorozata, amiben immár másodszor vettünk részt, mint szakmai kitelepülő. A KEF sátorban első nap a Szombathelyi Diákönkormányzat képviselőivel beszélgettünk. Mellettük a Humán Harmónia Alapítvány képviseltette magát. Ritával a lélekről és a Lélekfarmról beszélgettünk a sátorban, ahol az érdeklődőkkel önismereti és lélekfeltöltő játékot is játszott. Kitelepülésünk második napján a hőség ellenére is folyamatos az érdeklődés szakmai pilléreink munkája iránt. A Szombathelyi Rendőrkapitányság munkatársai szóróanyagokkal és fejtörőkkel, A Pálos Károly SZSZK dolgozói társasjátékokkal és színezőkkel felkészülve vártak mindenkit szeretettel!

 • Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége (LESZ) 34. Országos Szakmai Konferenciája

  Forrás: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szombathely

  A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége (LESZ) a hétvégén, Szombathelyen tartotta meg a 34. Országos Szakmai Konferenciáját, melynek a Városháza közgyűlési nagyterme adott otthont. A szombathelyi lelki elsősegély telefonszolgálat, mint civilszervezet idén év elejétől tagszervezete a Szombathelyi Kábítószerügyi Egyezetető Fórumnak. A KEF természetesen támogatta a rendezvényt, melyen a KEF Szakmai Társelnöke, Tóth Balázs és magam is tartottunk egy-egy szakmai előadást a KEF tevékenységéről és az együttműködési lehetőségekről. Kelemen Krisztián elnök záróbeszédében Polgármester Úr és önkormányzatunk nevében is megköszönte a szervezőknek és az előadóknak ezt a színvonalas három napos, szakmai rendezvényt és a továbbiakban is eredményes és kitartó munkát kívánt a telefonszolgálatoknak, akik önkéntes alapon végzik ezt a fontos, értékes és áldozatos munkát! Köszönjük nekik!

 • Ossz meg tényeket a drogokról, ments életeket!

  Forrás: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szombathely

  Június 26., a Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából tegnap Szombathely, Fő terén 15 órától standoltak a szombathelyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) tagszervezetei. A KEF szoros együttműködésben a Vas megyei Önkormányzattal dolgozik a városi drogellenes stratégia megújításán és az EMMI-től, az erre a célra kapott támogatásból valósult meg a tegnapi program. A rendezvényt Dr. László Győző alpolgármester és Kelemen Krisztián Elnök nyitotta meg, de ott volt Dr. Palotai Péter is a Vas megyei Önkormányzat képviseletében. Érdekesség, hogy idén a Városi Diákönkormányzat is csatlakozott, ezzel is jelezve, hogy a fiatalokat is foglalkoztatják a kábítószerrel kapcsolatos kérdések. A diákok a szakemberek segítségével összeállított interaktív tesztet is készítettek. Köszönjük a Vasi Ifjúságért Egyesületnek a szervezést!

 • Júniusban történt

  Forrás: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szombathely

  Június első hetében ült össze újta a Szombathelyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, hogy megtárgyalja a kidolgozás alatt álló új, városi drogellenes stratégia jelenlegi állását. Burkali Bernadett szociológus, a szakmai munkacsoport tagja, részletes tájékoztatást adott a Szombathelyi Drogvilág 2021 kérdőív feldolgozásának állapotáról, a beérkezett adatok mennyiségéről, minőségéről, valamint elismerő szavakkal illette mindazokat, akik részt vettek abban, hogy a szombathelyi 5-13. osztályosok köréből 3300 kérdőív érkezett vissza. A primer és szekunder szempontok alapján a kiértékelés több hetet vesz igénybe. Drogprevenciós programokkal készülünk a Kábítószer-ellenes világnapra, melyen több KEF tagszervezet is kitelepül velünk Szombathely Fő terén. Kelemen Krisztián elnök megköszönte, hogy a szombathelyi intézmények segítették és folyamatosan segítik a KEF munkáját, köszönet jár ezért a pedagógusoknak, az osztályfőnököknek, az igazgatóknak és az intézmények fenntartóinak. Segítségükkel meg van alapozva a jövő stratégiája, hiszen az alap, a kiindulópont a jelenlegi helyzet, melyet ez a kutatás tárt fel. És köszönet jár a Vasi Ifjúságért Egyesületnek, valamint Tóth Balázs, KEF Szakmai Társelnök Úrnak, akivel az operatív munkát végezte a kutatás sikeressége és a megfelelő adatmennyiség beérkezése érdekében!

 • Áprilisban online üléseztünk

  Forrás: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szombathely

  Megtartottuk áprilisi ülésünket részben szűk körben a Városházán, részben pedig online formában. A szakmai tanácskozás elején Stemler Mihály, mentálhigiénikus, addiktológus tartott előadást a jelenlegi, hazai kábítószer helyzetről és az új "Pikó" névre hallgató amfetamin származékról. Ezt követően a városi drogellenes stratégia kidolgozásának állapotáról tárgyaltak a résztvevők. Május első hetében juttatják el a Szombathelyi Tankerületi Központ és a szombathelyi középiskolák részére azt a 83 kérdésből álló droghelyzeti felmérést, melyet a városban tanuló 5-13. osztályos tanulóknak kell anonim módon kitölteni, hogy a városi kábítószer ellenes stratégia kidolgozását az ebből nyert felmérési eredmények tükrében tudják tovább fejleszteni. A kérdőív kitöltésben az iskolák igazgatóinak, a tanároknak, az osztályfőnököknek és a szülőknek a támogatására is számítanak, mivel nagyon fontos, hogy a felmérés által pontos képet kapjanak a szombathelyi kábítószerhelyzetről. A kitöltés határideje május 15.-e, de mivel online kell kitölteni, ezért az nem vesz igénybe több időt a diákok részéről, mint 15 perc. Az ülés végén szó esett a közelgő Kábítószer ellenes Világnap tervezett programjairól és a nyári szakmai programokról is.

 • Szombathelyen járt Dr. Zacher Gábor

  Forrás: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szombathely

  2021. április 27-én Dr. Zacher Gábor Főorvos Urat köszönthettük itt Szombathelyen, személyesen, annak apropóján, hogy egy drogprevenciós online előadás felvétele történt meg. A programot a Szombathelyi GESZ Védőnői Szolgálat és a Szombathelyi Egészségfejlesztési Iroda valósítja meg az általános iskolák 7. osztályos tanulói körében. Az online előadás célja, hogy a kipróbálás időszakában (13-14 éves korban) felhívja a figyelmet a függőségek veszélyeire és segítséget nyújtson abban, hogy "Akkor és ott, mondj nemet!". Az online előadás 902 fő általános iskolai tanulót és több száz pedagógust, szülőt és szakembert fog elérni májusban. A program a Szombathelyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum támogatásának köszönhetően valósulhatott meg.

 • Üjra összeültünk

  Forrás: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szombathely

  2021 március végén hibrid-formációban ismét összeült a szakmai fórum, csökkentett létszámmal a városházán és online Zoomon keresztül, hogy fontos kérdésekben döntsön. Több éves hagyományt folytatva az EFI drogprevenciós programot szervez a 7. osztályos tanulók részére online, Dr. Zacher Gáborral, előadóként. A Humán Harmónia Alapítvány kiscsoportos élménynapokat szervez fiataloknak fókuszban a drogprevencióval. A Telehumanitas Lelkisegély Egyesület, pedig készül a nyári jubileumi rendezvényre, ahol a KEF is szerepet vállalt felkérésre, hogy drogprevenciós programokkal támogassa a szakmai napokat. A fórum pénzügyileg támogatja mindhárom programot. A fórum megtárgyalta a városi stratégia elkészítésének folyamatát, valamint szó esett a hajléktalan szombathelyi fiatalok helyzetéről is.

 • Negyedéves összefoglaló

  Forrás: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szombathely

  2020 utolsó ülését decemberben tartottuk. Több fontos teendőnk is akadt az évé vége előtt. Tájékoztattuk a tagokat, hogy az EMMI által kiírt pályázaton a rövid határidő ellenére is be tudtuk nyújtani a pályzati anyagunkat,melynek alapját a pillérek által összeállított programok adták . A Városházán helyben és egyszerre online módon tartottuk 2021 első ülését, melyen döntés született az új szakmai társelnök személyéről. A KEF tagok Tóth Balázsnak (szociálpolitikus, szociális munkás, szenvedélybetegeket segítő szakember) szavaztak bizalmat. A szakmai pozíció díjazás nélküli és egy évre szól. Tóth Balázs, szakmai társelnök megköszönte a KEF tagság bizalmát és beszélt az idei évre tervezett feladatokról, melyben első helyen szerepel egy új városi drogellenes stratégia előkészítése és kidolgozása, tekintettel arra, hogy a jelenlegi stratégia több, mint 15 éves kidolgozása óta jelentősen változott a drog terjesztésének módja, változtak a fogyasztói szokások és a szerek is, új, úgynevezett dizájner drogok jelentek meg. Új stratégia, új cselekvési terv szükséges. A Nemzeti Drogellenes Stratégia is 2013-tól 2020-ig fogalmazott meg célokat, illeszkedve az Európai Unió 2013-2020-ig megfogalmazott drogstratégiájához. A következő évtizedre vonatkozó országos szakpolitikai stratégia jelenleg még nem készült el. Tóth Balázs, együttműködésre és összefogásra kérte fel a tagságot a stratégia kidolgozásában. Kelemen Krisztián, a KEF elnöke megköszönte a korábbi szakmai társelnök Végh György munkáját, aki az egyik pillér képviseletében továbbra is jelen lesz a fórum működésében és a gratuláció után eredményes munkát kívánt Tóth Balázsnak. A fórumon szó esett a szombathelyi KEF-nek a Vas megyei Önkormányzathoz benyújtott pályázatáról a "Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) 2020. évi képzésének kiegészítéseként, a KEF-ek koordinatív tevékenységeinek és az ezen keresztül megvalósuló programjainak támogatásával kapcsolatban" elnevezésű pályázati felhívásra, melynek eredményét még várják. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a korábbi évek gyakorlatának megfelelően továbbra is nagy hangsúlyt fektet a helyi szerepvállalás támogatására, így a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működésének ösztönzésére is. Az idei évben az eddigi gyakorlattól eltérően a megyei önkormányzatokon keresztül kívánják támogatni a KEF-eket, az alábbiak szerint: a megyei önkormányzatok 2020. év végén megyénként 2,3 millió Ft fix összegű támogatást kapnak a megyében működő Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szakmai tevékenységeinek előmozdítására. A szombathelyi KEF 1.800.000 forint összegben pályázott, melyből helyi drogprevenciós programokat kívánnak megvalósítani a KEF tagok. Emellett a tagok jóváhagyták a vírushelyzet miatt megdrágult Agora-programok költségvetését. Csak bízni tudunk abban, hogy a vírushelyzet nem fogja teljes mértékben akadályozni a Fórum pilléreinek munkáját.

 • Beszámoló az őszi történésekről

  Forrás: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szombathely

  Ősszel két ülést is tudtunk tartani a szokásos időben és helyen, bár a vírus helyzet miatt megfogyatkozott létszámmal, hiszen a rendőrség képviselői már nem vehetteék részt személyesen az üléseken. Elfogadásra került két új tag felvétele, a második félévi módosított programterv, valamint brainstormingot tartottunk online jelenlét témakörben. Hangulatjelentés a képgalériában is megtekinthető!

 • Szombathely MJV KEF által szervezett nyári programok

  Forrás: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szombathely

  Rövid összefoglaló a megvalósított programokról, és a szeptemberben előttünk álló feladatokról.

Ajánlott böngésző: Google Chrome 60.0.3112.113, Firefox 55.0.3 Ajánlott felbontás: 1366x768px