KEF Szombathely

Mi az a KEF?

A KEF egy helyi szintű tanácsadó és egyeztető szakmai munkacsoport. A KEF-ek – civil szervezetek, egyházi és más helyi közösségek, illetve intézmények bevonásával – szervezik meg és hangolják össze a stratégiai célokat szolgáló megelőzési tevékenységet.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) az elmúlt évtizedben a helyi közösség fontos szervezeteivé váltak. Alkalmasak helyi programok és akciók kezdeményezésére, tervezésére, értékelésére, a helyi közösség valós szükségleteire épülő egészségfejlesztési tevékenység összehangolására.

A pontos feladata a KEF-nek, hogy összegyűjtse azokat a szervezeteket, amelyek a városban a kábítószerügyi témával foglalkoznak, és közös cselekvésre bírja őket. Munkáját nemcsak a kábítószerfogyasztás visszaszorításában, hanem a mentálhigiénés problémák komplex kezelésében is kifejti.

A KEF segíti a résztvevőket abban, hogy közösen cselekedjenek, hogy hozzáférjenek a munkájukhoz szükséges információkhoz, hogy összefogva nagyobb tömegeket elérő, sikeresebb programokat tudjanak megvalósítani a szervezetek.

Kiemelt feladata, hogy támogassa az alulról jövő kezdeményezéseket, továbbá szakmai ajánlóként koordinálja és elősegítse az országos, illetve nemzetközi pályázatokon való részvételt, segítséget adjon a vonatkozó önkormányzati pályázatok kiírásához, segít azok elbírálásában.

A KEF-ek céljai:

 • Közösség-együttműködés - A társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi közösségek pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer-probléma visszaszorításában.
 • Esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására (elsődleges prevenció).
 • Segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és drogproblémákkal küzdő egyéneket és családokat (szociális munka, gyógykezelés, rehabilitáció) /másodlagos és harmadlagos prevenció/.
 • Csökkenteni a droghoz való hozzáférés lehetőségét (kínálatcsökkentés)

Szombathely MJV KEF felépítése

Szombathelyen 2001.szeptemberében alakult meg a KEF a Nemzeti Drogstratégia ajánlásait figyelembe véve. Első elnöke Feiszt György volt.

A KEF elnökének személyét a polgármester jelöli ki. Az elnöki tisztséget 2019. decemberétől Kelemen Krisztián önkormányzati képviselő, a Bűnmegelőzési, Közbiztonsági és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke tölti be.

Mellette a szakmai társelnökként továbbra is Végh György működik közre.

A KEF tagság szakmai és civil szervezetekből áll, akik a következők:

 

 • AGORA Szombathelyi Kulturális Központ
 • Erzsébet Ifjúsági Alap
 • Humán Harmónia Alapítvány
 • Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Drogambulancia
 • OMSZ Szombathely
 • Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
 • Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ
 • Szombathelyi Országos BV Intézet
 • Szombathelyi Rendőrkapitányság
 • Szombathelyi Tankerületi Központ
 • Tíz lépcső Alapítvány
 • Vas Megyei CSEÖH
 • Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
 • Vas megyei Rendőrfőkapitányság
 • Vasi ifjúságért Egyesület
 • VMKH Népegészségügyi Főosztály

Várjuk olyan szakmai és civil szervezetek jelentkezését is, akik szívesen részt vennének a közös munkában!

A KEF működése

A jelenlegi, megújult KEF havonta ülésezik, mert a tagok azt szeretnék, ha ez egy élő és jól működő fórum lenne.

A KEF az Önkormányzat által biztosított drogprevenciós alap összegének felosztására minden évben javaslatot tesz, úgy, hogy az kizárólag szakmai szempontok alapján a település területén egységesen és célszerűen legyen felhasználva megelőzési célokra.

Ennek az összegnek a felhasználására számos javaslat érkezett, melyet a szakmai és civil szervezetek az Önkormányzat támogatásával kiviteleznek.

KEF elérhetőségek:

Weboldal: http://www.kef.hu/forum/szombathely

Facebook oldal: https://www.facebook.com/kefszombathely/

e-mail: kef@szombathely.hu

 

 

Ajánlott böngésző: Google Chrome 60.0.3112.113, Firefox 55.0.3 Ajánlott felbontás: 1366x768px